เกย์แชต Gayterday Chat Box history

Oct 10 2016, 8:11 PM
ball (Guest): Hi
Oct 10 2016, 8:11 PM
ball (Guest): มีใครอยู่บ้าง
Oct 10 2016, 8:12 PM
ball (Guest): ควย ไม่มีใครคุยกะกุเลย