เกย์แชต Gayterday Chat Box history

Oct 10 2016, 8:11 PM
ball (guest): Hi
Oct 10 2016, 8:11 PM
ball (guest): มีใครอยู่บ้าง
Oct 10 2016, 8:12 PM
ball (guest): ควย ไม่มีใครคุยกะกุเลย