CHAT hoilatraloi
Jul 19 2014, 4:31 PM
Guest771 (guest): xin chao moi nguoi
Jul 19 2014, 4:31 PM
Guest771 (guest): xin hoi co ai truoc may kg??xin giup do cho771 hoi vai diem thac mac
Jul 19 2014, 4:33 PM
Guest771 (guest): 771 dang bi facebook no khong cho vao facebook/no bat 771 phai cung cap so ID
Jul 19 2014, 4:34 PM
Guest771 (guest): nhung co 1 diem la 771 lai thay no gui thong bao ve maill cho 771 nhung thong bao,tin nhan loi moi tham gia nhom ,VV...
Jul 19 2014, 4:35 PM
Guest771 (guest): vay theo moi nguoi 771 co nen gui so ID cho facebook khong??vi 771 dang o trong nuoc
Jul 19 2014, 4:37 PM
Guest771 (guest): theo moi nguoi thong bao ma facebook gui cho 771 co dung la cua facebook bat 771 cung cap ID la cua fb hay cua vietcong gia mao
Jul 19 2014, 4:39 PM
Guest771 (guest): xin cam on su giup do cua moi nguoi
Jul 20 2014, 4:58 PM
Guest366 (guest): 771 nói là ID (username) hay ý của 771 nói là ID tức là password?
Jul 20 2014, 4:59 PM
Guest366 (guest): không nên cung cấp password cho họ, ngoại trừ trang log in chính thức mà bạn thường log in vào facebook
Jul 20 2014, 5:00 PM
Guest366 (guest): hiện nay có quá nhiều người bị hack mất facebook vì bấm vào link cài virus trên facebook, nên chúng ta cần cẩn thận
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
6 online

CHAT hoilatraloi archives

Monthly Archives

July 2014
No messages posted this month.