CHAT hoilatraloi
Dec 8 2014, 5:19 AM
Guest5959 (guest): cho hỏi có ai biết anh Chính Khí Việt, chủ web chinhkhiviet2013.com không?
Dec 8 2014, 5:20 AM
Guest5959 (guest): làm sao để liên lạc với anh CKV? Tôi có thắc mắc muốn hỏi.
Dec 8 2014, 5:20 AM
Guest5959 (guest): Anh CKV có cho cái e-mail trên trang web mà không gửi thư được, khổ ghê.
Dec 9 2014, 1:43 AM
Guest7747 (guest): Xin cho hỏi địa chỉ e-mail liên lạc với Hỏi Là Trả Lời là gì? Tôi muốn gửi thư tới.
Dec 9 2014, 1:44 AM
Guest7747 (guest): à, thấy rồi
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
5 online

CHAT hoilatraloi archives

No messages posted this month.