CHAT hoilatraloi
Oct 15 2014, 6:10 AM
Guest7 (guest): Hỏi là trả lời ? Tại sao năm 2011 Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam lại nói với bọn Súc Sinh CS những lời như thế này http://www.youtube.com/watch?v=3GzYOkgS-fw Thật sự mình rất bùn, và không thể tin được một vị Phó Tổng Thống ngày nào của QLVNCH lại nói những lời với người dân của mình sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để tìm đến bến bờ tự do. Hỏi là trả lời ơi xin hảy giải đáp thắc mắc giùm mình ?
Oct 17 2014, 5:56 AM
hoilatraloi: Guest7, xin bạn đừng bi quan và thất vọng, ông Nguyễn Cao Kỳ có công đối với VNCH trong thời kỳ ông còn đương chức trong chính phủ, ông đã góp phần quan trọng giữ được miền Trung và những công trạng khác nữa. Tiếc rằng ông khÔng còn sống để trả lời câu hỏi này của bạn nhưng có 1 điều chắc chắn là bọn CSVN không quên công trạng của ông đối với VNCH.
Oct 17 2014, 5:57 AM
hoilatraloi: chúng chẳng bao giờ thật lòng sử dụng ông NKC (nếu có)
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
6 online

CHAT hoilatraloi archives

Monthly Archives

October 2014
No messages posted this month.