CHAT hoilatraloi
Jun 21 2015, 3:24 PM
Guest7517 (guest): Tôi ở Trà Vinh (Vĩnh Bình)
Jun 22 2015, 4:40 AM
Guest3205 (guest): tôi cung o Trà Vinh đây
Jun 22 2015, 4:46 AM
Guest3205 (guest): Nhân đọc bài trả lời yêu cầu đối chất của ông Liên Thành mới thấy và hiểu được tư cách của một sĩ quan QLVNCH với lập luận sắc bén, rõ ràng mà không thể tìm được trong quân đội CSVN trong bất kỳ cấp nào
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
5 online

CHAT hoilatraloi archives

Monthly Archives

No messages posted this month.