CHAT hoilatraloi
May 25 2015, 6:46 PM
Guest665 (guest): (Tự xưng ?!) là đại diện cho 1 tôn giáo mà cũng chọn cách "thưa & kiện dối gian" như vậy => Ai cũng biết, Mỹ là "xứ sở của luật sư" => Nhưng dù kết quả có như thế nào ... thì cái PHONG CÁCH KIỆN THƯA GIAN DỐI như thế này của 1 nhóm tự xưng là "đại diện cho PG VN / một tổ chức tu hành & láo / dối gian lại là 1 giới cấm của Phật giáo" => Cách hành xửa này rất xứng đáng bị phỉ nhổ ...
May 25 2015, 6:50 PM
Guest665 (guest): Mấy tay như Võ văn Ái ... càng lúc càng làm cho Phật giáo mất uy tín ... Gia đinh toi theo đạo Phật từ thời xa xưa ... nhưng nhìn cái thằng lùn mã tử VVA này là tui chỉ muốn "chửi thề"... Cư sĩ chi mà ăn nói như dân "đá cá lăn dưa" => Cú sĩ thì đúng hơn
Xin chào Quý Bạn đến với CHAT hoilatraloi!
5 online

CHAT hoilatraloi archives

Monthly Archives

May 2015
April 2015
No messages posted this month.